torsdag 3. desember 2009

Etikett

Vi har hatt i oppgave å ta bilder av grønnsaker og lage en etikett ut ifra det bildet. Dette er forebløbig første utkast!